Läheisen kuolema on omaisille raskasta aikaa. Poismenon tuoman surun lisäksi omaisten painolastina on vastuu monista kuolemantapaukseen liittyvistä käytännön asioista.

Tämän oppaan tarkoituksena on tukea ja helpottaa omaisten työtä kuolinpesän asioiden hoidossa.

Opas Käy läpi keskeisimpiä kuolinpesän asioiden hoitamiseen ja perunkirjoitukseen liittyviä seikkoja:

  • Kuolinpesän asioiden hoito ennen perunkirjoitusta
  • Pankkiasioinnissa tarvittavat asiakirjat, mm. perukirja
  • Kuolinpesän osakkaiden roolit ja oikeudet
  • Ositus ja perinnönjako

Oppaan lopusta löydät myös valtakirjan kuolinpesän asioiden hoitamiseksi.

kuolinpesaopas